Penetron

University of Calgary EEEL
Bygningen for erfaringslære om energi og miljø (EEEL) ved University of Calgary, Canada