Penetron

Audi Lighthouse, Sydney, Australia
Audi Lighthouse, nasjonalt hovedkontor og visningsrom i Sydney, Australia