Vanlige bruksområder for PENETRON

Vanlige bruksområder for PENETRON

PENETRON-produkter brukes for å behandle betong- eller blokkstrukturer utsatt for potensiell skade fra vann eller kjemikalier – som krever redusert permeabilitet, permanent vanntetting og beskyttelse, selv under høye hydrostatiske forhold. Det kan brukes på positiv side (siden utsatt for vann) eller negativ side (siden motsatt av vann) og møter alle vanntettingskrav.

PENETRON-systemet har vært til nytte for en mengde prosjekter verden rundt, inkludert:

  • Drikkevannsreservoarer og akvarier

  • Kloakk- og vannbehandingstanker

  • Tunneler og trafikkbærende strukturer

  • Fundamenter og kjellere

  • Heissjakter og underjordiske hvelv

  • Industrianlegg

  • Parkeringsplan

  • Grunnplater, membranvegger og takkonstruksjoner av betong

  • og mange andre prosjekter som krevde økt holdbarhet og beskyttelse