PENETRONs ledelse

Konsernledelse

Rob Revera

Robert Revera
President og Administrerende direktør

Jozef van Beeck

Jozef van Beeck
Direktør, internasjonale salg og markedsføring

Chris Chen

Christopher Chen
Direktør, salg og markedsføring i Nord-Amerika

John Reed

John Read
Økonomidirektør

Florian Klouda

Florian Klouda
Direktør, koordinering av internasjonale avtaler

Sue Yi

Sue Yi
Direktør, drift