Våre produkter

PENETRON utvikler og produserer produkter med høy kvalitet for et bredt spekter innen vanntettingsapplikasjoner. Alle våre produkter undergår grundig testing både i lab og felt, og er produsert i våre egne produksjonslokaler.

PENETRON Products

Krystallinsk vanntetting

Produkter fra PENETRON inneholder flere aktiverende kjemikalier som sørger for det mest effektive permanente betongtettings- og beskyttelsessystemet tilgjengelig.

Vannstoppere

Inkluder vannstoppere av PENEBAR svellbar-typen som en praktisk metode for å behandle ikke-bevegelige støpeskjøter eller penetreringer mot vanninntrengning, selv under høyt hydrostatisk trykk.

Flytende forseglere

Våre PENESEAL flytende forseglere er designet for å permanent beskytte, bevare og styrke betong som vanntettingsbehandling (for utsatt betong som f.eks takplater) og også betonggulvherder.